qq飞车手游2019礼包:《劍俠情緣2:白金版》秘籍

qq飞车手游最新a爆料 www.egyie.icu  

游戲中按 [Shift] + [F12] 開啟秘籍模式,然后使用以下組合鍵,可得到對應效果:

秘籍 作用
[Shift] + G無敵模式
[Shift] + A生命、體力、內力全滿
[Shift] + M加錢
[Shift] + K修煉武功
[Shift] + L飛云等級提升
[Shift] + X瞬間移動
[Shift] + U主角大量失血